Kirish
So'nggi yangilanish: 18.08.2018

To’plamlar nazariyasining asosiy tushunchalari

     To’plamlar  haqida  tushuncha.  To’plam  tushunchasi  matematikaning boshlang’ich (ta’riflanmaydigan)  tushunchalaridan  biridir. U chekli  yoki cheksiz  ko’p  obyektlar  (narsalar, buyumlar, shaxslar  va  h.k.) ni  birgalikda bir butun   deb  qarash  natijasida  vujudga  kelad.

  • Bo'lim: ALGEBRA
  • Ko'rildi: 3750

Shartli ehtimollik. Ehtimolliklarni ko’paytirish teoremasi

     Agar ikkita A va B hodisalardan birining ro’y berishi ikkichisining ro’y berish yoki bermasligiga bog’liq bo’lmasa, bunday hodisalar o’zaro bog’liq emas deyiladi. Aks holda ular   o’zaro bog’liq  deyiladi.

  • Bo'lim: ALGEBRA
  • Ko'rildi: 2406

Hech bo’lmaganda bitta hodisaning ro’y berish ehtimoli

     A1, A2, ... Anhodisalar to’plami o’zaro bog’liqsiz va P(Ai) - pt, qt - 1 - pt   bo’lsin. Aytaylik, sinov natijasida bu hodisalarning hech biri ro’y  bermasligi yoki ularning bir qismi, yoki hammasi ro’y berishi mumkin bo’lsin...

  • Bo'lim: ALGEBRA
  • Ko'rildi: 1105

Funksiya tushunchasi. Sonli funksiyalar. Ularning xossalari

     Ta’rif 1. Agar x o`zgaruvchi miqdor D sohadagi har bir qiymatiga biror usul yoki qonun bo`yicha   uning E sohadagi aniq bir qiymati y   mos qo`yilsa, y o`zgaruvchi miqdor x o`zgaruvchi miqdorning funksiyasi deyiladi. O`zgaruvchi x miqdor erkli o`zgaruvchi yoki argument, y miqdor esa bog`liq o`zgaruvchi yoki funksiya deyiladi.

  • Bo'lim: ALGEBRA
  • Ko'rildi: 6191