Kirish

Funksiya tushunchasi. Sonli funksiyalar. Ularning xossalari

     Ta’rif 1. Agar x o`zgaruvchi miqdor D sohadagi har bir qiymatiga biror usul yoki qonun bo`yicha   uning E sohadagi aniq bir qiymati y   mos qo`yilsa, y o`zgaruvchi miqdor x o`zgaruvchi miqdorning funksiyasi deyiladi. O`zgaruvchi x miqdor erkli o`zgaruvchi yoki argument, y miqdor esa bog`liq o`zgaruvchi yoki funksiya deyiladi.

Referatni yuklab olish shartlari