Kirish
So'nggi yangilanish: 18.08.2018

Qadim dunyo kosmologiyasi

Reja:

1. Qadim Misr, Xitoy va Vavilonda olam tuzilishi haqidagi tasavvurlar.
2. Gretsiya ilmiy maktablari. Astronomiya sohasida fikrlar.
3. Ellinistik astronomiya.
4. Aristotel kosmologiyasi.

Fizikaning ba'zi bir sohalarini rivojlanishi

Reja: 

1. XVIII - XIX - asr olimlari tomonidan klassik mexanikaning rivojlanishi.
2. Termodinamik modda tuzilishi haqida tushuncha. XVII-XVIII asrlarda termometriyaning rivojlanishi.
3. Klassik termodinamikaning shakllanishi.

Fizikaning ba'zi bir sohalarining rivojlanishi

Reja:

1. Atom molekulyar gipotezaning asoslanishi tarixi.
2. Issiqlikning mexanik nazariyasi to'grisida J. Dalton, Gey-Lyus-sak va Avogadro ishlari.
3. Issiqlik fizikasi va atomistika soxasida J.K. Maksvell, L.Bolsman, G.I. Gess va D.Gibbs ishlari.
4. A.Eynshteyn va Smoluxovskiy tomonidan Broun xarakati nazariyasining yaratilishi va uning J.Perren tomonidan eksperimental tasdiqlanishi.