Kirish

Dunyodagi eng ifloslangan suv havzasi qaysi?

Keyingi yillarda ichki suv havzalari, dengiz va okeanlarning ifloslanishi insoniyatni tashvishga solmoqda. Chunki suvlarning ifloslanishi oqibatida tabiiy muhit ham zarar ko'radi. Ifloslangan suvlarda baliqlar, turli xil qush va xayvonlar bilan bir qatorda o'simliklar ham zararlanadi.