Kirish
So'nggi yangilanish: 21.06.2018

Kоnstruksiоn mаtеriаllаr

     Kоnstruksiоn mаtеriаllаr tеxnаlоgiyasi - kоnstrukisiоn mаtеriаllаrni ishlаb chiqаrish, ulаrning tuzilishi, xоssаlаri vа ulаrgа turli ishlоv bеrish usullаrini o’rgаnuvchi kеng qаmrоvli fаndir; bu fаnning xаr bir bo’limi аlоhidа аhamiyatli bo’lib, o’zining rivоjlаnish yo’nаlishlаrigа egаdir.

  • Bo'lim: Fizika
  • Ko'rildi: 185

Qattiq jismning muvozanati. Statika elementlari.

     Qattik jismning muvozanati deb, uning barcha nuqtalari qaralayotgan sanoq; sistemasiga nisbatan harakatsiz bo'lgan holatiga aytiladi.
     Aylanma harakat qilmaydigan jismning muvozanati. Bizga ma'lumki, jismga ta'sir etadigan kuch yoki kuchlar sistemasi Nyutonning ikkinchi qonuniga muvofiq unga ma'lum tezlanish bermog'i kerak.

  • Bo'lim: Fizika
  • Ko'rildi: 620

XIX asrning oxiri va XX asrning boshlaridagi ilmiy revolyutsiya

Reja:

1. Kvant nazariyasining yuzaga kelish tarixi.
2. Issiqlik nurlanish muammosi, nurlanishning moddaga ta'siri. Plank gipotezasi. Nurlanishning kvant nazariyasiga oid A.Eynshteyn ishlari.
3. Kompton effektining ochilishi. Qattiq jismlarning issiqlik sig'imi nazariyasining ishlab chiqilishi.
4. Kvant statistikasining yuzaga kelishi va termodinamikaning rivojlanish tarixi.

  • Bo'lim: Fizika
  • Ko'rildi: 204