Kirish
So'nggi yangilanish: 18.08.2018

Geometriyadan sinov mashqlar – testlar

1. Geometriyaning planimetriya bo’limida nimalar o’rganiladi? 

a) Nuqta, to’g’ri chiziq, kesma, burchak, aylana, uchburchak, to’rtburchak, piramida, parallelepiped kabi shakllar;
b) Yer o’lchash;
c) Barcha nuqtalarni bir tekislikka joylashmagan geometrik shakllar (jismlar) va ularning xossalari;

Geometriyani o'rganishda fikrlar ketma-ketligi va bog'liqligi

     Shu paytgacha qator geometrik shakllar va ularning xossalari bilan tanishib chiqdik. Masalan, o'tgan mavzuda vertikal burchaklar bilan tanishdik va ularning o'zaro teng bo'lishini ko'rsatdik. Eslasangiz, bu xossa bilan shunchaki tanishmasdan, uni isbotladik. "Vertikal burchaklar teng" degan tasdiqning to'g'riligini mulohaza yuritish orqali asosladik. Bu "isbot" tushunchasi bilan ilk bor tanishishimiz bo'ldi.

  • Bo'lim: Geometriya
  • Ko'rildi: 1230

Geometriya fani va predmeti. Geometriya fanining vazifalari

     Geometriyaga oid dastlabki tushunchalar, bundan 4-5 ming yil muqaddam qadimgi Misrda paydo bo'lganj O'sha kezlarda Nil daryosining suvi har yili toshib, ekin maydonlarini yuvib turgan. Shuning uchun, ekinzorlarni qayta taqsimlash va soliq miqdorini aniqlash uchun bu maydonlarda belgilash va o'lchash ishlarini bajarishga to'g'ri kelgan.

  • Bo'lim: Geometriya
  • Ko'rildi: 2289

Ko’pburchaklar yasash

     Fazoviy geometrik shaklga ega bo‘lgan jismlardan biri ko‘pyoqlik bo‘lib, u hamma tomonidan tekis ko‘pburchaklar, ya’ni yoqlar bilan chegaralanadi (1 va 2-shakl)…..