Kirish
So'nggi yangilanish: 18.08.2018

O’zbekistonning ma'muriy-hududiy bo’linishi

Reja:

1. O’zbekistonning ma'muriy - hududiy bo’linishining tarixi va hozirgi  holati.

2. Ma'muriy-hududiy  bo’linish masalalarini qonuniy-huquqiy  asolari. Shaharlar  kategoriyalari.

3. Aholi punktlariga shahar maqomini berishning qonuniy masalalari.

Taqdimotning qisqacha ko'rinishi!

O’zbekistonning respublika, mintaqa, va maxalliy boshqaruv organlari o’rtasidagi vakolatlarni taqsimlash mexanizmi

Reja:

1. Davlat hokimiyatining turli pog’onalari o’rtasida vakolatlarni taqsimlashning vazifalari va tamoyillari

2. Boshqaruv organlari o’rtasida  vakolatlarni taqsimlash zaruriyati, muammolari

3. Respublika, mintaqaviy va mahalliy boshqaruv organlari o’rtasida vakolatlarni taqsimlash jarayonining hozirgi holati

4. Respublika, mintaqaviy va mahalliy boshqaruv organlari o’rtasidagi o’zaro hamkorlik va aloqalarning samaradorligini oshirish yo’llari

Taqdimotning qisqacha ko'rinishi!

O'zbekiston mintaqa mahalliy boshqaruv