Kirish
So'nggi yangilanish: 17.08.2018

Mintaqaviy iqtisodiy siyosat

Reja:

1. Mintaqaviy iqtisodiy siyosatning mohiyati va vazifalari.

2. Mintaqaviy iqtisodiy siyosatni amalga oshirish dastaklari.

3. Mintaqaviy iqtisodiy siyosat bo’yicha xorijiy tajribalar.

4. Mustaqillik yillarida O’zbekiston mintaqaviy siyosatining asosiy yo’nalishlari.

Taqdimotning qisqacha ko'rinishi!

Mintaqaviy iqtisodiyot fanining predmeti, maqsadi va vazifalari

Reja:

1. «Mintaqa» tushunchasi, mintaqalarning milliy iqtisodiyotni rivojlanishdagi roli va ahamiyati.

2. Mintaqaviy iqtisodiyot fanining o’rganish ob'ekti, boshqa fanlar ichida tutgan o’rni, iqtisodiyot sohasidagi mutaxassislarni tayyorlashdagi roli.

3. Mintaqaviy iqtisodiyot fanining asosiy tamoyillari va usullari.

4. Mintaqaviy iqtisodiyot fanining mohiyati.

Taqdimotning qisqacha ko'rinishi!

Mintaqalarda atrof muhitni muhofaza qilish va ulardan oqilona foydalanish bo'yicha hamkorlik

Reja:

1. Atrof - muhitni muhofaza qilish. Atmosferani muhofaza qilish. Yer va suv resurslaridan oqilona foydalanish.

2. O’zbekiston va uning hududlarida biologik xilma-xillikni saqlab qolish yo’llari.

3. Statsionar manbalardan chiqadigan chiqindilar. Atmosfera havosining ifloslanishiga harakatlanuvchi manbalarning ta’siri.

Taqdimotning qisqacha ko'rinishi!