Kirish
So'nggi yangilanish: 19.10.2018

Korxona (firma) xarajatlari va foydasi

Reja:

1. Ishlab chiqarish xarajatlari tushunchasi va uning tarkibi.

2. Qisqa muddatli va uzoq muddatli davrlarda ishlab chiqarish xarajatlarining o’zgarish tamoyillari.

3. Foydaning mazmuni. Foyda normasi va massasi.

4. Ish haqining iqtisodiy mazmuni, tashkil etish shakllari va tizimlari.

Taqdimotning qisqacha ko'rinishi!

Taqdimotni yuklab olish shartlari

Taqdimot hajmi: 420 kB