Kirish

Mintaqalar ishlab chiqarish kuchlarini joylashtirishning nazariy asoslari

Reja:

1. Ishlab chiqarish kuchlarini joylashtirish bo’yicha nazariyalar.

2. V.Kristallerning «Markaziy joy» nazariyasi.

3. Ishlab chiqaruvchi kuchlarni joylashtirish qonuniyatlari: ishlab chiqarishni oqilona joylashtirish, mintaqa xo’jaligini kompleks rivojlantirish, hududiy mehnat taqsimoti.

Taqdimotning qisqacha ko'rinishi!

Taqdimotni yuklab olish shartlari

Taqdimot hajmi: 116 kB