Kirish

Jahon qishloq xo’jaligiga umumiy ta’rif

     Qishloq xo’jaligi ikki asosiy tarmoqqa bo’linadi:
1. Ziroatchilik
2. Chorvachilik
     Hozirgi zamon qishloq xo’jalik geografiyasi ko’pgina omillarga bog’liq: iqtisodiy, tabiiy va siyosiy.
     Qishloq xo’jalik ishlab chiqarishning geografik joylashishiga asosiy ta’sir ko’rsatuvchi omillardan biri u yoki bu davlatning ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlari hisoblanadi. AQSh, Kanada, Angliya, G’arbiy Yevropa davlatlarining qishloq xo’jaligi oxirgi o’n yillikda kapitalistik rivojlanishning umumiy oqimi va hozirgi zamon sanoat iqtisodiyotining ajralmas qismi bo’lib qoldi.

Referatni yuklab olish shartlari