Kirish

Jamiyat bilan tabiat o’rtasidagi o’zaro ta'sir

     Jamiyat bilan tabiat o'rtasidagi o'zaro ta'sir vaqt va makonda turlicha bo'lib kelgan. Ushbu ta'sirning joylardagi ko'lami har xil bo'lganligi tufayli tabiatda ma'lum darajada o'zgarishlar sodir bo'lgan. Mazkur o'zgarishlarni diqqat bilan tadqiq qilish natijasida tabiat bilan jamiyat o'rtasida yuz berib kelgan o'zaro ta'sirning qanchalik maqsadga muvofiq, yoki inson ta'siri ko'p-kam bo'lganligini bilish mumkin.

Referatni yuklab olish shartlari