Kirish

Mustaqil davlatlar hamdo'stligi

     1991-yil 8-dekabr kuni Rossiya, Ukraina va Belorussiya rahbarlari Viskuli (Belovej pushchasi)da SSSR ning tugatilganligi to'g'risidagi hujjatni imzolashdi. Shu bilan Mustaqil davlatlar hamdo'stligi (MDH) tashkil topdi. MDH ga asta-sekin 12 respublika a'zo bo'lib kirdi. Boltiqbo'yi davlatlari bundan mustasno. Har bir respublikaga o'z hududi va undagi tabiiy boyliklar, aholi, ishlab chiqarish korxonalari, aholi jon boshiga yalpi ishlab chiqarish mahsulotlari ko'rsatkichi nasib etdi.

Referatni yuklab olish shartlari