Kirish
So'nggi yangilanish: 18.08.2018

Qadimgi Sharq madaniyati

Reja:

1. Qadimgi Sharq madaniyati vujudga kelishining shart-sharoitlari.

2. Qadimgi Sharq va Farb madaniyatlari rivojlanishidagi o’ziga xosligi.

3. Qadimgi sharqliklarning dunyoqarashi va tafakkuridagi farqli jihatlari.

4. Qadimgi Sharq va antik davrda din va davlatning o’zaro munosabati.

Qadimgi Misr madaniyati

KIRISh

     Misr davlati o‘zining qadim madaniyati, boy tarixi bilan boshqa rivojlangan davlatlar orasida yetakchi o‘rinlardan birini egallaydi.
     Misrning ko‘p asrlik tarixi va madaniyati toshlarda, sarkofaglarda, rassomlarning asarlarida, usta-hunarmandlarning ijodlarida, mye'morchilik inshootlarida muhrlanib qolgan.

Мир и молодежь

     К новому пониманию роли молодежи в современном мире, Каждая эпоха формировала и формирует свое отношение к молодежи и ее роли в жизни общества. Одной из главных характеристик развития мировой цивилизации в целом на рубеже второго и третьего тысячелетий является возрастание роли Человека во всех сферах жизни.