Kirish

Insonning ishlash qobiliyati haqidagi qiziqarli faktlar

Insonlarning ishlash qobiliyati turli vaqtlarda  turlicha namoyon bo’ladi. Quyida berilgan faktlar insonlarning o’z faoliyatlarini muvoffaqiyatli tashkil etish uchun eng samaralilaridir.

6:00 - 7:00 – uzoq vaqt xotira ishlaydi, barcha olingan ma`lumotlar shu jarayonda osonlik bilan qabul qilinadi.

8:00 - 9:00 – mantiqiy fikrlash yoqiladi, eslab qolish va tahlil bilan bog`liq bo`lgan har qanday ish uchun bu eng qulay vaqtdir

9:00 - 10:00 – ma`lumotlar va statistika bilan ishlash uchun eng qulay vaqt.

11:00 - 12:00 – intellektual funktsiyalarning faoliyati pasayish vaqti. Shu vaqtda o`zingizni boshqa narsa bilan band qiling, masalan, musika eshiting.

11:00 - 14:00 – tushlik uchun eng qulay vaqt. Bu vaqtda qabul qilingan ovqat yaxshi hazm qilinadi va yaxshi qabul qilinadi.

12:00 - 18:00 – faol ishlash uchun ideal vaqt. Kechgacha ishlash miyani charchatadi. Keyin uxlash bilan muammo bo`lishi mumkin.

21:00 - 23:00 – butunlay miya va asab tizimining dam olish vaqti hisoblanadi.

23:00 - 01:00 – quvvatni qayta tiklanishi boshlanadi.

01:00 - 03:00 – insonning emotsional quvvati tiklanish vaqti.