Kirish
So'nggi yangilanish: 18.08.2018

Moliyaviy natijalarni hisobga olish

Reja:

1. Moliyaviy natijalarni to'g'ri aniqlashning ahamiyati, vazifalari va ularning yil davomida hisobga olishni tashkil qilish
2. Foyda va zararlarning tarkibi, uni hisobga olish
3. Foydani taqsimlash va hisobga olish

Mehnat va ish haqqi hisobi

Reja:

1. Mehnatga haq to'lash buyicha hisob-kitoblarni hisobga olishning asosiy vazifalari

2. Mehnatga haq to'lash shakllari, tizimlari, fondi va uning tarkibi

3. Ishchi xizmatchilar bilan hisob-kitoblarning sintetik va analitik hisobi

4. Ishchilarning mehnat ta'tili va vaqtincha rezerv qilinadigan summa va ijtimoiy sug'urta buyicha kasaba uyushmasi tashkilotlari bilan hisob-kitobni hisobga olish

Mahalliy byudjetlarning daromadlari tizimi va uni shakllantirish jarayoni (Qashqadaryo viloyati Moliya boshqarmasi misolida)

Reja:

Kirish

I-bob. Mahalliy byudjetlarning nazariy va usluboiy asoslari.

1.1.Mahalliy byudjetlarning mohiyati va vazifalari.

1.2. Jahon moliyaviy inqirozi sharoitida mahalliy byudjet daromadlarini shaklantirish choralari.

1.3. Foydadan foydalanishni hisobga olish va auditini tashkil etishning mohiyati

II-bob. Mahalliy byudjetlar daromadlarining tashkiliy-huquqiy asoslari.

2.1. Mahalliy byujetlar daromadlarini huquiy tartibga solish va boshqarish.

Ko'proq maqolalar...

  1. Pul mablag'lari