Kirish
So'nggi yangilanish: 18.08.2018

Ta`limning interaktiv metodlari

Reja:

1. Interaktiv metod haqida tushuncha

2. Interaktiv metodning usullari

3. Interfaol ta`limning ilmiy asoslari

4. Interfaol texnologiya usullari

O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalarini boshqarish

Reja:

1. O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalarini boshqarishning umumiy va ilmiy asoslari.

2. O'rta maxsus kasb-hunar ta'limi muassasalariga rahbarlik qilish.

3. O'rta maxsus kasb-hunar ta'limi muassasalari rahbarlari vazifalarining taqsimoti.

4. O'rta maxsus kasb-hunar ta'limi muassasalari rahbarlari ishini rejalashtirish.