Kirish
So'nggi yangilanish: 17.08.2018

Chizmachilik (test)

Test

1.Tasviri sanat necha xil bo’ladi?

A. 5 xil

C. 7 xil

B. 6 xil

2.Qadimgi tosh asri qaysi davirga to’g’ri keladi?