Do'kon

Erkaklarda rakni chaqiruvchi omillar

O’zingiz va o’zingizga yaqin bo’lgan kishining salomatligiga ozgina bo’lsada, e'tiborli bo’ling. Organizmda paydo bo’ladigan zararli shishlarni rivojlanayotganidan boxabar bo’ling. Oldindan qo’yilgan tashxis, rak bilan kurashishda eng yaqin hamkordir.

Rak 2012 yilda eng ko’p odam o’lib ketishiga sababchi bo’lgan kasallik, deb hisoblanadi. O’sha yili 8,2 million odam ushbu darddan vafot etgan.

Jahon sog’liqni saqlash tashkiloti organizmda paydo bo’layotgan zaxarli shishlarning sababi nimadan ekanligidan qat'i nazar tashxisdan o’tishni tavsiya qilmoqda. Oldindan tashxis qo’yish bu o’ta muhim hisoblanadi. Bu shishlarni keyinchalik rakka aylanishini ham aniqlash mumkin. Erkaklar organizmida paydo bo’layotgan bunday shishlar siydik yo’llarini to’sishi bilan izohlanadi. Va ana shu yerdan muammolar boshlanadi.

Hojatga tunlari ko’p qatnash, siydikni ushlolmaslik, uning to’liq tushib ketmasligi, siyish xohishining birdaniga paydo bo’lishi, bu jarayonning og’ir va sust kechishi - bularning bari prostata bezining shishgani yoki shamollaganidan dalolat beradi. Ammo, shu o’rinda, prostata bezi rakini ham unutib qo’ymaslik lozim.

Bu noqulaylikni bartaraf etish hamda salomatlikdan boxabar bo’lish uchun, albatta, shifokorga uchrashing. Bu jarayonda o’zingizga yoqmagan bir qancha ko’riklardan o’tishingizga to’g’ri keladi.

O’zingiz va o’zingizga yaqin bo’lgan kishining salomatligiga ozgina bo’lsada, e'tiborli bo’ling. Organizmda paydo bo’ladigan zararli shishlarni rivojlanayotganidan boxabar bo’ling. Oldindan qo’yilgan tashxis, rak bilan kurashishda eng yaqin hamkordir.

Rak 2012 yilda eng ko’p odam o’lib ketishiga sababchi bo’lgan kasallik, deb hisoblanadi. O’sha yili 8,2 million odam ushbu darddan vafot etgan.

Jahon sog’liqni saqlash tashkiloti organizmda paydo bo’layotgan zaxarli shishlarning sababi nimadan ekanligidan qat'i nazar tashxisdan o’tishni tavsiya qilmoqda. Oldindan tashxis qo’yish bu o’ta muhim hisoblanadi. Bu shishlarni keyinchalik rakka aylanishini ham aniqlash mumkin. Erkaklar organizmida paydo bo’layotgan bunday shishlar siydik yo’llarini to’sishi bilan izohlanadi. Va ana shu yerdan muammolar boshlanadi.

Hojatga tunlari ko’p qatnash, siydikni ushlolmaslik, uning to’liq tushib ketmasligi, siyish xohishining birdaniga paydo bo’lishi, bu jarayonning og’ir va sust kechishi - bularning bari prostata bezining shishgani yoki shamollaganidan dalolat beradi. Ammo, shu o’rinda, prostata bezi rakini ham unutib qo’ymaslik lozim.

Bu noqulaylikni bartaraf etish hamda salomatlikdan boxabar bo’lish uchun, albatta, shifokorga uchrashing. Bu jarayonda o’zingizga yoqmagan bir qancha ko’riklardan o’tishingizga to’g’ri keladi.