Do'kon

Ekоlоgiya fаnining tushunchаsi, prеdmеti vа vаzifаlаri

Kirish
Asosiy qism:
  1. Ekologiya tushunchasi, fanlar tizimida tutgan o'rni, maqsad va vazifalari.
  2. Ekologiya fani rivojlanish tarixi. Markaziy Osiyo allomalari asarlarida ekologik muammolar.
  3. Ekologiya obektlarini kuzatish usullari.
  4. Ekologiyaning bo'limlari.
  5. Ekologiyaning qishloq xo'jaligida va inson hayotidagi ahamiyati.
Xulosa
Adabiyotlar ro'yxati

Taqdimotning qisqacha ko'rinishi!

Taqdimot haqida ma'lumotlar:

Slaydlar soni: 22 slayd

Hajmi: 266.00 kB

Narxi: 1500,00 so'm

Yuklab olish / To'lov