Do'kon

Xristianlik dini

Reja:

I . Xristianlikning vujudga kelishi;
II. Pravoslav oqimi;
III. Katolik oqimi;
IV. Protestant oqimi;
V. Xristianlikdning boshqa oqimlari;
VI. Xristianlik tarixida apostol Pavelning tutgan o'rni;
VII. O'rta Osiyo xalqlari tarixida xristian dini;
VIII. «Bibliya» xristianlikning muqaddas kitobi.

Taqdimotning qisqacha ko'rinishi!

Taqdimot haqida ma'lumotlar:

Slaydlar soni: 15 slayd

Hajmi: 116.00 kB

Narxi: 1999,00 so'm

Yuklab olish / To'lov