Do'kon

Xristianlik dini haqida

Reja:

1. Xristianlikning vujudga kelishi;
2. Pravoslav oqimi;
3. Katolik oqimi;
4. Protestant oqimi;
5. Xristianlikdning boshqa oqimlari;
6. Xristianlik tarixida apostol Pavelning tutgan o'rni;
7. O'rta Osiyo xalqlari tarixida xristian dini;
8. «Bibliya» xristianlikning muqaddas kitobi.

Taqdimotning qisqacha ko'rinishi!

Taqdimot haqida ma'lumotlar:

Slaydlar soni: 14 slayd

Hajmi: 413.00 kB

Narxi: 1999,00 so'm

Yuklab olish / To'lov