Do'kon

Ahloqiy tafakkur taraqqiyotining asosiy bosqichlari (Qadimgi dunyo, o‘rta asrlar, yangi davr). Turkiston ma'rifatchi jadidlarining axloqiy qarashlari

Reja:

1. Qadimgi Sharq axloqiy tafakkurning beshigi sifatida.
2. Qadimgi Hindi-Xitoy mintaqasidagi axloqiy qarashlar.
3. Qadimgi dunyoning mumtoz va Rumo axloqshunosligi.
4. O'rta asrlar musulmon sharqi axloqshunosligida asosiy yo'nalishlar.
5. Yevropa O'rta asrlari va uyg'onish davri axloqiy ta'limotlari.
6. Yangi davr va eng yangi davr axloqshunosligi.

Taqdimotning qisqacha ko'rinishi!

Taqdimot haqida ma'lumotlar:

Slaydlar soni: 32 slayd

Hajmi: 979.00 kB

Narxi: 1999,00 so'm

Yuklab olish / To'lov