Do'kon

San'atning kelib chiqishi va taraqqiyoti. San'at turlari va ularning o‘zaro aloqadorligi. Badiiy ijod jarayoni, badiiy asarni estetik idrok etish va estetik tarbiya

Reja:

1. San'at turlari. Estetika tarixida san'at turlari turkumlash muammosi va bozor iqtisodiyoti sharoitida san'at turlarining o'rni.
2. Badiiy ijod jarayoni.
3. Estetik tarbiya va uning zamonaviy yo'nalishlari va vositalari.
4. Globallashuv sharoitida talaba yoshlarni milliy g'oya ruhida tarbiyalashda estetik tarbiyaning ahamiyati.

Taqdimotning qisqacha ko'rinishi!

Taqdimot haqida ma'lumotlar:

Slaydlar soni: 21 slayd

Hajmi: 155.00 kB

Narxi: 1999,00 so'm

Yuklab olish / To'lov