Do'kon

Geometriyadan sinov mashqlar – testlar

1. Geometriyaning planimetriya bo’limida nimalar o’rganiladi?
a) Nuqta, to’g’ri chiziq, kesma, burchak, aylana, uchburchak, to’rtburchak, piramida, parallelepiped kabi shakllar;
b) Yer o’lchash;
c) Barcha nuqtalarni bir tekislikka joylashmagan geometrik shakllar (jismlar) va ularning xossalari;
d) Barcha nuqtalari bilan tekislikka joylashgan tekis (yassi) shakllar va ularning xossalar;
e) Javoblarning ichida to’g’risi yo’q.

Referat haqida ma'lumotlar:

Betlar soni: 3 bet

Hajmi: 9.56 kB

Narxi: 1000,00 so'm

Yuklab olish / To'lov