Do'kon

Egri chiziqli trapetsiyaning yuzi va integral

80-rasmda tasvirlangan figurani ko'rayllik. Bu figura quyidagi Ox o'qdagi [a; b] kesma bilan, yuqoridan musbat qiymat qabul qiladigan y=f(x) uzluksiz funksiyaning grafigi bilan, yon tomonlardan esa x=a va x=b to'g'ri chiziqlarning kesmalari bilan chegaralangan. Bunday figurani egri chiziqli trapetsiya deyiladi.

Referat haqida ma'lumotlar:

Betlar soni: 3 bet

Hajmi: 175.00 kB

Narxi: 1000,00 so'm

Yuklab olish / To'lov