Do'kon

Jahon qishloq xo’jaligiga umumiy ta’rif

Qishloq xo’jaligi ikki asosiy tarmoqqa bo’linadi:
1. Ziroatchilik
2. Chorvachilik
Hozirgi zamon qishloq xo’jalik geografiyasi ko’pgina omillarga bog’liq: iqtisodiy, tabiiy va siyosiy.
Qishloq xo’jalik ishlab chiqarishning geografik joylashishiga asosiy ta’sir ko’rsatuvchi omillardan biri u yoki bu davlatning ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlari hisoblanadi. AQSh, Kanada, Angliya, G’arbiy Yevropa davlatlarining qishloq xo’jaligi oxirgi o’n yillikda kapitalistik rivojlanishning umumiy oqimi va hozirgi zamon sanoat iqtisodiyotining ajralmas qismi bo’lib qoldi.

Referat haqida ma'lumotlar:

Betlar soni: 4 bet

Hajmi: 12.30 kB

Narxi: 1000,00 so'm

Yuklab olish / To'lov