Do'kon

Jahon qishloq xo’jaligining muhim tarmoqlarining joylashishi

Dehqonchilik - qishloq xo’jaliginingkeng tarmog’i bo’lib, u o’z tarixiga dalachilik, ya’ni don ekinlarini va texnika ekinlarini   yetishtirish,   yaylovchilik,   poliz   ekinlarini yetishtirish va boshqa qator tarmoqlarni oladi.

Referat haqida ma'lumotlar:

Betlar soni: 8 bet

Hajmi: 24.20 kB

Narxi: 1000,00 so'm

Yuklab olish / To'lov