Do'kon

Ta'lim tizimi va undagi ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar

Reja:

1. Kadrlar tayyorlash Milliy Dasturi va uni kadrlar tayyorlashdagi roli.
2. Ta'lim muassasalarida moliyaviy resurslarni boshqarish.
3. Ta'lim tizimi va ijtimoiy xizmatlarda tutgan o’rni.
4. Ta'lim tizimini rivojlantirish yo’llari.
5. Ta'lim sifatiga erishishda pedagogik texnologiyalar.
6. Ta'lim tizimining uzluksizligi va unda sifat jihatlariga erishish.

Referat haqida ma'lumotlar:

Betlar soni: 22 bet

Hajmi: 42.00 kB

Narxi: 1999,00 so'm

Yuklab olish / To'lov