Do'kon

O'zbekiston mustaqil taraqqiyot jarayonida yangi g'oyalarning takomillashuvi

Reja:

1. G’oyaviy-mafkuraviy meros va unda vorisiylikning namoyon bo’lishi.
2. G’oyaviy-mafkuraviy jarayonlarning ijtimoiy ong shakllaridagi in’ikosi.
3. O’zbekistonning mustaqil taraqqiyoti jarayonida yangi g’oyalarning takomillashuv jarayoni. 

Referat haqida ma'lumotlar:

Betlar soni: 22 bet

Hajmi: 36.80 kB

Narxi: 1999,00 so'm

Yuklab olish / To'lov