Mahalliy byudjetlarning daromadlari tizimi va uni shakllantirish jarayoni (Qashqadaryo viloyati Moliya boshqarmasi misolida)

1,999.00 UZS

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 30 bet

Hajmi: 52.10 kB

Reja:
Kirish
I-bob. Mahalliy byudjetlarning nazariy va usluboiy asoslari.
1.1.Mahalliy byudjetlarning mohiyati va vazifalari.
1.2. Jahon moliyaviy inqirozi sharoitida mahalliy byudjet daromadlarini shaklantirish choralari.
1.3. Foydadan foydalanishni hisobga olish va auditini tashkil etishning mohiyati
II-bob. Mahalliy byudjetlar daromadlarining tashkiliy-huquqiy asoslari.
2.1. Mahalliy byujetlar daromadlarini huquiy tartibga solish va boshqarish.
2.2. Byudjet daromadlarini to’g’ri shakllantirishda moliya va soliq organlarining vazifalari.
2.3. Viloyat Moliya boshqarmasi byudjetining daromad manbalari bo’yicha tahlili.
III-bob. mamlakatimizda mahalliy byudjet daromadlari va uning ko’rsatkichlarini takomillashtirish yo’llari.
Xulosa va takliflar.
Foydalanilgan adabiyotlar.
Ilovalar.