Do'kon

Tilning paydo bo’lishi

Tilshonoslik yoki lingvistika tillarni o'rganuvchi fandir. Tilshunoslikning amaliy va nazariy turlari mavjud bo'lib, nazariy tilshunoslik tilning strukturasi (grammatikasi) va uning ma'nosi (semantikasini) o‘rganadi. Grammatika - morfologiya (so’zlarning tuzilishi va o’zgarishi), sintaksis (so’zlarning iboralarga va gaplarga biriktrilish qoidalari) va fonologiya (tilni abstrakt tovushlar yordamida o’rganish) fanlarini qamrab oladi.

Referat haqida ma'lumotlar:

Betlar soni: 5 bet

Hajmi: 14.20 kB

Narxi: 1000,00 so'm

Yuklab olish / To'lov